O klubu

Sportovní klub SK Libníč (občanské sdružení) vznikl jako iniciativa několika občanů Libníče za silné podpory místního obecního úřadu. Dne 20. července 2008 se uskutečnilo jednání ustanovující valné hromady, kde byl také zvolen výkonný výbor.

Na základě stanov a usnesení z jednání byly zřízeny oddíly cvičení pro ženy a děti, oddíl karate a dále oddíl míčových her a cykloturistický oddíl.

Dne 24. července 2008 byly stanovy SK Libníč oficiálně zaregistrovány Ministerstvem vnitra a již nic nebránilo začátku fungování klubu.

SK Libníč získal od obecního úřadu do bezplatného pronájmu dvě místnosti v budově bývalé školy, které byly posléze upraveny pro sportovní využití. Přípravy vyvrcholily 21. října 2008, kdy proběhl den otevřených dveří spojený s náborem nových členů. Akce měla velký úspěch, do sportovního klubu se hned první den zaregistrovalo více než 30 nových členů.

První cvičení byla zahájena 3. a 4. listopadu 2008, kdy odstartovalo cvičení s dětmi, karate a cvičení pro ženy (pilates, aerobic).

V následujících letech se plánuje rozšíření aktivit v oblasti míčových her (např. volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, basketbal, hokejbal apod.), případně i jiné sporty jako např. šipky nebo cykloturistika.

SK Libníč je zaregistrován u Českobudějovické sportovní a tělovýchovné organizace (ČBSTO), se kterou bude v rámci své činnosti spolupracovat.


© 2019 www.sklibnic.cz - návštěvy: 58271